(1)
Drapalska-Grochowicz, M. O Tym Jak Ustawodawca Ujmuje Bliskie Relacje W Polskim Prawie Medycznym. PPM 2021, 2.