(1)
BoratyƄska, M. Kontraktowe I Pozakontraktowe Elementy Opieki Medycznej W Ramach Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. PPM 2021, 2.