(1)
Ciechorski, J. Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Czerwca 2013 R. Sygn. IV CSK 126/13. PPM 2021, 2.