(1)
Sitarz, O. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 4 Marca 2020 r., IV KK 221/19. PPM 2021, 3, 237-250.