(1)
Boratyńska, M.; Malczewski, J. Spór O Zaprzestanie Daremnej Terapii Oraz Sztucznego odżywiania I Nawadniania Na przykładzie Sprawy Polskiego Pacjenta RS W Wielkiej Brytanii. PPM 2021, 3, 171-236.