(1)
Rożdżeński, W. Wykorzystanie Instytucji Kurateli Dla Osoby niepełnosprawnej Dla Realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu Zdrowotnemu. PPM 2021, 3, 121-169.