(1)
Konieczniak, P. Eksperyment Medyczny – Sytuacja Prawna Po Nowelizacji Ustawy Lekarskiej. PPM 2021, 3, 79-120.