(1)
Różyńska, J.; Chańska, W.; Łuków, P.; Zielińska, E.; Chyrowicz, B.; Karkowska, D.; Hartman, J. Konflikt interesów W Praktyce zawodów Medycznych – Rekomendacje Komisji Do Spraw Etyki W Ochronie Zdrowia (2013–2016). PPM 2021, 3, 5-39.