[1]
Boratyńska, M. 2021. Kontraktowe i pozakontraktowe elementy opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przegląd Prawa Medycznego. 2, 3 (kwi. 2021).