[1]
Sitarz, O. 2021. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19. Przegląd Prawa Medycznego. 3, 1-2 (sie. 2021), 237–250.