[1]
Konieczniak, P. 2021. Eksperyment medyczny – sytuacja prawna po nowelizacji ustawy lekarskiej. Przegląd Prawa Medycznego. 3, 1-2 (sie. 2021), 79–120.