[1]
Różyńska, J. i in. 2021. Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016). Przegląd Prawa Medycznego. 3, 1-2 (sie. 2021), 5–39.