Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 marca 2017 r., I ACa 621/17
PDF

Słowa kluczowe

I ACa 621/17

Jak cytować

Nesterowicz, M. (2020). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 marca 2017 r., I ACa 621/17. Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/84
PDF

Bibliografia

K. Bączyk-Rozwadowska, Błąd lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego, PiM 2008 nr 3, s. 26 i n.;

M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989, s. 63 i n.;

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016, s. 237 i n.;

A. Liszewska, Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 24 i n.

M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 3, Warszawa 2017- s, 821 i n.;

M. Śliwka, Prawne i zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej, Warszawa 2015;

K. Kordel, Prowadzenie dokumentacji medycznej - implikacje dowodowe, PiM /2006 nr 3, s. 100 i n.

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016, s. 98;

E. Bagińska, Glosa do wyroku SN z 29 X 2003 r., III CK 34/02, OSP 2005 nr 4, poz. 54.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Mirosław Nesterowicz