Notice: Array to string conversion in /home/przeglad/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102 Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/przeglad/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13 | Przegląd Prawa Medycznego
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13
PDF

Słowa kluczowe

sąd najwyższy
IV CSK 126/13

Jak cytować

Ciechorski, J. (2021). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13. Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/69

Abstrakt

Przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego stanowi bardzo głęboką ingerencję w podstawowe prawa człowieka. Powoduje to konieczność ścisłej interpretacji przepisów do tego uprawniających. Sąd orzekający o umieszczeniu osoby chorej psychicznie na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma obowiązek przeprowadzić dowód z opinii biegłego lekarza psychiatry, jednakże nie może opierać się wyłącznie na niej opierać, konieczne jest dokonanie również własnych ustaleń dotyczących podstaw faktycznych takiego przyjęcia. Jednakże nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychiatry uzasadnia zarzut nierozpoznania przez sąd istoty sprawy. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego kompleksowo reguluje przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (także bez zgody), co wyłącza na zasadzie lex specialis derogat legi generali inne regulacje. W przeciwieństwie do przyjęcia w trybie nagłym przyczyny przyjęcia w trybie wnioskowym dotyczą wyłącznie dobra chorego psychicznie. Podstawą przyjęcia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi znaczne pogorszenie zdrowia psychicznego, nie tylko „zwykłe”. Pogorszenie to musi zagrażać w perspektywie czasowej życiu chorego.                     

PDF

Bibliografia

Z. Banaszczyk, O odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom szpitali psychiatrycznych, „Prawo i Medycyna” 4/2015

J. Ciechorski, Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za działania władcze na podstawie art. 417 k.c., „Prawo i Medycyna” 2/2015

J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2013 r., I ACa 361/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 4/2015

J. Ciechorski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2012r., IV CSK 373/11, „Prawo i Medycyna” 1/2015

J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2015r., I ACa 1681/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2/2016

J. Ciechorski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2014r., V CSK 145/14, „Glosa” 2/2016

A. Golonka, Problematyka zgody na leczenie wyrażonej przez osobę z tzw. zaburzeniami psychicznymi, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2/2013

B. Janiszewska A., Wnukiewicz–Kozłowska, O odszkodowawczych aspektach przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej, „Prawo i Medycyna” 4/2015

N. Karczewska–Kamińska, Przymus leczenia i inne interwencje medyczne, Warszawa 2018

T. Pawłowski A., Kiejna J., Rymaszewska, Hospitalizacja bez zgody jako źródło odczuwania przymusu, „Psychiatria Polska” 1/2005

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Jan Ciechorski