Dzieci też mają prawo do umierania w spokoju i godności. O krzywdzącym podtrzymywaniu życia dzieci urodzonych z wadami letalnymi
PDF

Słowa kluczowe

dobro dziecka
najlepiej pojęty interes
wada letalna
cierpienie
terapia daremna
zaprzestanie podtrzymywania życia
wycofanie leczenia

Jak cytować

Boratyńska, M. (2024). Dzieci też mają prawo do umierania w spokoju i godności. O krzywdzącym podtrzymywaniu życia dzieci urodzonych z wadami letalnymi. Przegląd Prawa Medycznego, 5(4). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/231

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę decyzji zdrowotnych w sprawie najmłodszych dzieci ze śmiertelnymi wadami wrodzonymi, których leczenie nie rokuje szans powodzenia. Przegląd przypadków polskich został dokonany na tle udokumentowanych spraw z obszaru brytyjskiego i amerykańskiego, na ogół zakończonych dobrze uzasadnionymi rozstrzygnięciami sądowymi. Według autorki stosowane powszechnie kryterium dobra dziecka powinno przekładać się na jego najlepiej pojmowany interes rozumiany jako bilans korzyści, przyjemności z życia, obciążeń, dolegliwości oraz doznawanego cierpienia. Na podstawie wyroków zagranicznych i przy odniesieniu do aktualnej wiedzy medycznej zostały sformułowane kryteria, według których należy zdaniem autorki decydować o zaprzestaniu terapii, w tym również niektórych czynności paliatywnych: korekt chirurgicznych, sztucznej wentylacji oraz odżywiania i nawadniania. Nawet bowiem karmienie może w pewnych okolicznościach okazać się nieprzynoszące korzyści, a nawet szkodliwe. Prawo do umierania w spokoju i godności powinno być szanowane w ten między innymi sposób, by oszczędzać niepotrzebnego cierpienia, nawet wtedy, gdy równa się to skróceniu i tak kończącego się życia.

PDF

Bibliografia

A Children’s Physician, Non-treatment of defective newborn babies, "The Lancet" , 2/1979

Annas G. J., J.D, MPH, The Case of Baby Jane Doe: Child Abuse or Unlawful Federal Intervention?, "American Journal of Public Health", July 1984, vol. 74, No 7,https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.74.7.727&ved=2ahUKEwii8c6pya2CAxUfBhAIHctUBUoQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw0BObm_39_gfjYezWgkPyc

Bartkowska-Śniatkowska A, Byrska-Maciejasz E, Cettler M, et al. Guidelines regarding ineffective maintenance of organ functions (futile therapy) in paediatric intensive care units, "Anaesthesiol Intensive Ther" 2021; 53, 5

Biesaga T., Bioetyka utylitarystyczna Zbigniewa Szawarskiego, [w] Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT Kraków 2004

Campbell A.G.M., The Right to be allowed to die, "Journal of Medical Ethics" 1983, nr 1

Chambers M., Baby Doe: hard cases for parents and courts, "New York Times", Jan. 8, 1984, https://www.nytimes.com/1984/01/08/nyregion/baby-doe-hard-case-for-parents-and-courts.html

Chicago Doctors Separate Deformed Siamese Twins In Nine-Hour Operation, "The Washington Post" 17.VII.1982

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/07/17/chicago-doctors-separate-deformed-siamese-twins-in-nine-hour-operation/ce7d1c3f-7265-4f34-80fb-d38171b6afae/

Chrzęszczyk M., Rozszczep kręgosłupa – na czym polega spina bifida? Jak wyglądają leczenie i rehabilitacja osób z rozszczepem kręgosłupa?, 25.X.2020, https://www.doz.pl/czytelnia/a15505-Rozszczep_kregoslupa__na_czym_polega_spina_bifida_Jak_wygladaja_leczenie_i_rehabilitacja_osob_z_rozszczepem_kregoslupa

Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo URBAN & PARTNER, Wrocław 2011

Duff R.S., Campbell A.G.M., Moral and Ethical Dilemmas in the Special-care Nursery "New England Journal of Medicine" Oct. 25, 1973 nr 289

Duff , R.S. and Campbell A.G.M. , Moral and ethical dilemmas: Seven years into the debate about human

ambiguity, "Annals of the American Academy of Political and Social Science" 447/1980

Dyskusja: O racjonalne decyzje w opiece neonatalnej. Przypadek kliniczny: Madzia Słabiak, "Diametros" 15.IX. [PDF] Przypadek kliniczny: Madzia Słabiak - Hospicjum Perinatalne perinatalne.pl › pliki › Artykul › 1056_przypadek-kliniczny-madzia-s... https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://perinatalne.pl/pliki/Artykul/1056_przypadek-kliniczny-madzia-slabiak.pdf&ved=2ahUKEwid7rbtp7CCAxXiJBAIHQwTAkwQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw2hDCAvkXBI7cqaKnufiJ6U

Gieruszczak-Białek D., Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zespół Downa (trisomia 21. chromosomu): przyczyny, objawy i leczenie, portal "Medycyna Praktyczna", https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/genetyka/152284,zespol-downa

Gunn M.J., Smith J.C., Arthur's case and the right to life of a Down syndrome child, "The Criminal Law Review" 1985

Horan D.J., Balch B.J., Infant Doe and Baby Jane Doe: Medical Treatment of the Handicapped Newborn, "The Linacre Quarterly", Vol. 52 No 1 February 1985

Huxtable R., Law, Ethics and Compromise at the Limits of Life, To treat or not to treat?, Routlege 2013

Kawalec W., Grenda R., Kulus M., Aberracje chromosomowe, Pediatria I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019

Kerr K., Reporting the Case of Baby Jane Doe, "The Hastings Center Report", Vol. 14, No. 4 (Aug., 1984); https://www.jstor.org/stable/3561158

Linacre Centre (The Linacre Centre for Health Care Ethics), Euthanasia and clinical practice: trends, principles and alternatives. A Working Party report (1982), [w] L. Gormally (ed.) Euthanasia, Clinical Practice and the Law , London 1994

Matuszczak E., Dębek W., Hermanowicz A., Oksiuta M., Dzienis-Koronkiewicz E,, Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową, "Neurologia" Vol. 21/2012, nr 43

McCormick R. A., To Save or to Let Die. The Dilemma of Modern Medicine, "Journa1 of American Medical Association", July 8 1974, nr 229

Osman A., Ferriman A., Timmins N., Women cry “Thank God” as Dr Arthur is cleared, "The Times" z 6. XI.1981

Robertson J. A., DiIemma in Danville, "Hasting Center Report", 1981, vol. 11, nr 5

Rutkowska M., Noworodek skrajnie niedojrzały między życiem a śmiercią. Granice medycznej interwencji, "Etyka" nr 49, 2014

Szawarski Z., Moralne problemy dotyczące opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, "Studia Filozoficzne" nr 2 (220) 1984

Szewczyk K., Should parents have the right to make life-and-deadth decisions concerning critically ill infants? (in Polish), "Diametros" 34 (grudzień 2012), cz.V https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/504/1136

Śmigiel R. i in., Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021

Williams G., Letter: Life of a Child , "The Times" , 13.VIII.1981

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Maria Boratyńska