Stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu w świetle nowych uprawnień kierowników podstawowych zespołów ratownictwa medycznego
PDF

Słowa kluczowe

stwierdzenie zgonu
karta zgonu
śmierć
kierownik zespołu ratownictwa medycznego

Jak cytować

Zawadzki, D., Berent, J., Kubiak, R., & Ciastkowska-Berlikowska, A. (2024). Stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu w świetle nowych uprawnień kierowników podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Przegląd Prawa Medycznego, 5(4). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/211

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka dotycząca nowo nabytych uprawnień stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu przez kierowników podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu). Na początku opracowanie zwraca uwagę na wprowadzenie do zagadnień, wyjaśnienie podstawowych definicji. W dalszej części pracy została omówiona charakterystyka znamion śmierci, kwestie prawne związane z udziałem osób trzecich oraz zagadnienia związane z wystawianiem dokumentacji medycznej. Podstawą rozważań w trakcie powstawania artykułu było przybliżenie prawidłowego stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu.

PDF

Bibliografia

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach o chowaniu zmarłych

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. 2022 poz. 2705)

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Smędra A, Berent J. Stwierdzanie zgonu. Medycyna po Dyplomie 2018;27(1):77-81

Smędra A., Berent J. Tanatologia: stwierdzanie zgonu w warunkach pozaszpitalnych 2023. Medycyna po Dyplomie 2023;32(6):80-88.

Kodek karny

zob. A. Zoll w: A. Zoll, Kodek karny. Część ogólna, Komentarz LEX, t. I, Warszawa 2012, s. 153-154

Teresiński G., Medycyna sądowa, Warszawa 2022

Jones R., Payne-James J., Medycyna sądowa, 2021

Popielski B, Kobiela J. Medycyna sądowa. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 1972.

Stawińska-Witoszyńska B., Gałęcki J., Wasilewski W., Poradnik szkoleniowy dla lekarzy orzekających o przyczynach zgonów i wystawiających kartę zgonu, Warszawa 2019

Pace M., Grippo F., Cinque S. Bruzzone S. Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie. Wersja ostateczna. Włoski Krajowy Instytut Statystyczny, Centralny Dyrektoriat Badań Instytucji Społecznych, Zdrowia i Świadczeń Opiekuńczych Wydział Przyczyn Zgonów. Rzym 2003

Okłota M., Niemcunowicz-Janica., Ptaszyńska-Sarosiek I., Załuski J., Stwierdzenie zgonu u żywego człowieka – opis przypadku. Arch Med. Sądowej Kryminol 201; 60: 156-158

Jurek T., Świątek B., Drozd R., Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędnego rozpoznania zgonu. Arch Med. Sądowej Kryminol 2007; 57: 416-419

zob. szerzej Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2021, s. 214-219

Dubisz S. (red.), Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, t. 5, Warszawa 2018, s. 147

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Dariusz Zawadzki, Jarosław Berent, Rafał Kubiak, Agnieszka Ciastkowska-Berlikowska