Kwestionowanie prawidłowości zgody udzielonej na zabieg kraniotomii - omówienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 26 marca 2019 r., sygn. akt I C 202/14
PDF

Słowa kluczowe

kraniotomia
powikłania śródoperacyjne
zgoda pacjenta

Jak cytować

Boratyńska, M. (2023). Kwestionowanie prawidłowości zgody udzielonej na zabieg kraniotomii - omówienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 26 marca 2019 r., sygn. akt I C 202/14. Przegląd Prawa Medycznego, 4(3-4). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/202

Abstrakt

Rozstrzygnięta nieprawomocnym wyrokiem sprawa cywilna toczyła się o odszkodowanie za szkody zdrowotne wyrządzone zabiegiem neurochirurgicznym klipsowania tętniaków mózgu u pacjentki po przebytym udarze. Wynik badania był niejednoznaczny - pokazywał trzy tętniaki i dwa obszary podejrzane, wymagające dalszej obserwacji. Po otwarciu czaszki okazało się, że jeden z tych obszarów to rozlany tętniak, który pękł wcześniej bez charakterystycznych objawów. Pozostałe trzy udało się zaklipsować, a rozlaną krew - częściowo odessać i zabezpieczyć mózg przed dalszymi uszkodzeniami. Stan pacjentki ostatecznie jednak uległ pogorszeniu i wystąpiła u niej znaczna niepełnosprawność. Na tej podstawie wywodziła, że zabieg wykonano nieprawidłowo, a udzielona przez nią zgoda również była wadliwa, ponieważ nie poinformowano jej o możliwości takich powikłań. Zarzuty pozwu nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd oddalił powództwo z uzasadnieniem, że czynności diagnostyczne i lecznicze zostały wykonane prawidłowo, a powikłania nie są następstwem operacji, tylko konsekwencją niewyjaśnionego krwawienia stwierdzonego dopiero śródoperacyjnie.

PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Maria Boratyńska