Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19
Przegląd Prawa Medycznego 1-2/2021

Wersje

PDF

Słowa kluczowe

glosa
IV KK 221/19

Jak cytować

Sitarz, O. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 237–250. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126

Abstrakt

Dla odpowiedzialności lekarza za występek z art. 160 § 3 KK  nie ma znaczenia okoliczność, czy podjęcie zaniechanego działania było w stanie odwrócić niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta. Wystarczającym znamieniem tego występku jest wszak skutek nie w postaci naruszenia tego chronionego dobra, ale w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo.

PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.