Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19

Autor

Słowa kluczowe:

glosa, IV KK 221/19

Abstrakt

Dla odpowiedzialności lekarza za występek z art. 160 § 3 KK  nie ma znaczenia okoliczność, czy podjęcie zaniechanego działania było w stanie odwrócić niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta. Wystarczającym znamieniem tego występku jest wszak skutek nie w postaci naruszenia tego chronionego dobra, ale w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo.

Pobrania

Opublikowane

23.08.2021 — zaktualizowane 04.10.2021

Wersje

Jak cytować

Sitarz, O. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 237–250. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126 (Original work published 23 sierpień 2021)