Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016)
Przegląd Prawa Medycznego 1-2/2021
Dostęp poprzez subskrypcję lub za opłatą PDF

Słowa kluczowe

konflikt interesów
ochrona zdrowia
zawody medyczne
etyka

Jak cytować

Różyńska, J., Chańska, W., Łuków, P., Zielińska, E., Chyrowicz, B., Karkowska, D., & Hartman, J. (2021). Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016). Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 5–39. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121

Abstrakt

Poniższe opracowanie stanowi wynik prac Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia powołanej przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 21 oraz z 2014 r. poz. 70). Do zadań Komisji należało wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych. Komisja pracowała aktywnie zaledwie przez kilka miesięcy. Została formalnie rozwiązana zarządzeniem kolejnego Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12).

Dostęp poprzez subskrypcję lub za opłatą PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.