Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016)
Przegląd Prawa Medycznego 1-2/2021
PDF

Słowa kluczowe

konflikt interesów
ochrona zdrowia
zawody medyczne
etyka

Jak cytować

Różyńska, J., Chańska, W., Łuków, P., Zielińska, E., Chyrowicz, B., Karkowska, D., & Hartman, J. (2021). Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016). Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 5–39. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121

Abstrakt

Poniższe opracowanie stanowi wynik prac Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia powołanej przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 21 oraz z 2014 r. poz. 70). Do zadań Komisji należało wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych. Komisja pracowała aktywnie zaledwie przez kilka miesięcy. Została formalnie rozwiązana zarządzeniem kolejnego Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12).

PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.