Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Boratyńska - Uniwersytet Warszawski

Redaktor ds. medycznych

prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktor ds. bioetycznych

dr Joanna Różyńska - Uniwersytet Warszawski

Redaktor ds. praw autorskich

dr hab. Wojciech Machała - Uniwersytet Warszawski

Redaktorzy naukowi

dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK - UMK

dr hab. Maria Boratyńska - UW, WUM

dr hab. Przemysław Konieczniak - UW

dr hab. Wojciech Machała - UW

dr Jacek Malczewski - UJ

dr Ewa Plebanek - UEK

dr Joanna Różyńska - UW

Sekretarz redakcji

mgr Wojciech Rożdżeński

Redaktor językowy

dr Maciej Ganczar

mgr Marta Puścion

Dział promocji

dr Antonina Doroszewska

mgr Barbara Krzyżewska

Redaktor statystyczny

mgr inż. Krzysztof Krasuski

 

Rada programowa

Przewodniczący

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś - WUM

Medycyna:

dr Marek Balicki - Ministerstwo Zdrowia

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki - em. prof. WUM

prof. dr hab. Barbara Górnick - WUM

prof. dr hab. Marcin Gruchał - GUM

prof. dr hab. Paweł Krajewski - WUM

prof. dr hab. Marek Krawczyk - WUM

prof. dr hab. Tomasz Pasierski - WUM

prof. dr hab. Leszek Pączek- WUM

prof. dr hab. Robert Rejda - UML

prof. dr hab. Piotr Rutkowsk - NIO

dr Tadeusz Urban - ŚIL

prof. dr hab. Andrzej Witek - ŚUM

prof. dr hab. Paweł Włodarski - WUM

 

Prawo

dr Anna Alichniewicz - UM w Łodzi

prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska em. prof. UŚ

prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska - US, PUM

prof. dr hab. Adam Górski - UJ

prof. dr hab. Leszek Kubicki - em. prof. PAN

prof. dr hab. Agnieszka Liszewska - UŁ

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz - Jakubów - UwB

prof. dr hab. Teresa Mróz - UwB

prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz - em. prof. UMK

prof. dr hab. Alicja Przyłuska – Fiszer - AWF Warszawa

prof. dr hab. Zbigniew Szawarski - em. prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Świderska - WSAiB w Gdyni

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - em. prof. UW

prof. dr hab. Eleonora Zielińska - UW