Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Boratyńska

Redaktor ds. medycznych

prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Redaktor ds. bioetycznych

dr Joanna Różyńska

Redaktor ds. praw autorskich

dr hab. Wojciech Machała

Redaktorzy naukowi

dr hab. Maria Boratyńska, dr hab. Przemysław Konieczniak, dr hab. Wojciech Machała, dr Jacek Malczewski, dr Joanna Różyńska

Sekretarz redakcji

mgr Wojciech Rożdżeński

Redaktor językowy

Maciej Ganczar

mgr Marta Puścion

Dział promocji

dr Antonina Doroszewska

mgr Barbara Krzyżewska

Redaktor statystyczny

mgr inż. Krzysztof Krasuski

 

Rada programowa

Medycyna:

dr Marek Balicki - Ministerstwo Zdrowia

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki - em. prof. WUM

prof. dr hab. Barbara Górnick - WUM

prof. dr hab. Marcin Gruchał - GUM

prof. dr hab. Paweł Krajewski - WUM

prof. dr hab. Marek Krawczyk - WUM

prof. dr hab. Tomasz Pasierski - WUM

prof. dr hab. Leszek Pączek- WUM

prof. dr hab. Robert Rejda - UML

prof. dr hab. Piotr Rutkowsk - NIO

dr Tadeusz Urban - ŚIL

prof. dr hab. Andrzej Witek - ŚUM

prof. dr hab. Paweł Włodarski - WUM

 

Prawo

dr Anna Alichniewicz - UM w Łodzi

prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska em. prof. UŚ

prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska - US, PUM

prof. dr hab. Adam Górski - UJ

prof. dr hab. Leszek Kubicki - em. prof. PAN

prof. dr hab. Agnieszka Liszewska - UŁ

prof. dr hab. Teresa Mróz - UwB

prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz - em. prof. UMK

prof. dr hab. Alicja Przyłuska – Fiszer - AWF Warszawa

prof. dr hab. Zbigniew Szawarski - em. prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Świderska - WSAiB w Gdyni

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - em. prof. UW

prof. dr hab. Eleonora Zielińska - UW