Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Boratyńska - Uniwersytet Warszawski

Redaktor ds. medycznych

prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktor ds. bioetycznych

dr Joanna Różyńska - Uniwersytet Warszawski

Redaktor ds. praw autorskich

dr hab. Wojciech Machała - Uniwersytet Warszawski

Redaktorzy naukowi

dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK - UMK

dr hab. Maria Boratyńska - UW, WUM

dr hab. Przemysław Konieczniak - UW

dr hab. Wojciech Machała - UW

dr Jacek Malczewski - UJ

dr Ewa Plebanek - UEK

dr Joanna Różyńska - UW

Sekretarz redakcji

mgr Wojciech Rożdżeński

Redaktor językowy

dr Maciej Ganczar

mgr Marta Puścion

Dział promocji

dr Antonina Doroszewska

mgr Barbara Krzyżewska

Redaktor statystyczny

mgr inż. Krzysztof Krasuski

 

Rada programowa

Medycyna:

dr Marek Balicki - Ministerstwo Zdrowia

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki - em. prof. WUM

prof. dr hab. Barbara Górnick - WUM

prof. dr hab. Marcin Gruchał - GUM

prof. dr hab. Paweł Krajewski - WUM

prof. dr hab. Marek Krawczyk - WUM

prof. dr hab. Tomasz Pasierski - WUM

prof. dr hab. Leszek Pączek- WUM

prof. dr hab. Robert Rejda - UML

prof. dr hab. Piotr Rutkowsk - NIO

dr Tadeusz Urban - ŚIL

prof. dr hab. Andrzej Witek - ŚUM

prof. dr hab. Paweł Włodarski - WUM

 

Prawo

dr Anna Alichniewicz - UM w Łodzi

prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska em. prof. UŚ

prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska - US, PUM

prof. dr hab. Adam Górski - UJ

prof. dr hab. Leszek Kubicki - em. prof. PAN

prof. dr hab. Agnieszka Liszewska - UŁ

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz - Jakubów - UwB

prof. dr hab. Teresa Mróz - UwB

prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz - em. prof. UMK

prof. dr hab. Alicja Przyłuska – Fiszer - AWF Warszawa

prof. dr hab. Zbigniew Szawarski - em. prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Świderska - WSAiB w Gdyni

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - em. prof. UW

prof. dr hab. Eleonora Zielińska - UW