Zespół redakcyjny

Rada Programowa

Przewodniczący - Prof. dr hab. Leszek Pączek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

Medycyna

Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Marcin Gruchała (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Łukasz  Jankowski (Naczelna Rada Lekarska)

Prof. dr hab. Tomasz Pasierski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr Piotr Pawliszak (Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie)

Dr Tadeusz Urban (Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach)

Dr Piotr Winciunas (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Prof. dr hab. Paweł Włodarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

Etyka

Dr Anna Alichniewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. em. dr hab. Zbigniew Szawarski (Uniwersytet Warszawski)

 

Prawo

Prof. em. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. em. dr hab. Mirosław Nesterowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Małgorzata Świderska prof. ucz. (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)

Prof. em. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Judit Sándor (Central European University, Węgry)

Prof. Atina Krajewska (University of Birmingham, Wielka Brytania)

Prof. Filip Křepelka (Masarykova Univerzita, Czechy)

Prof. Karl Harald Søvig (Universitetet i Bergen, Norwegia)

 

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

Sekretarz redakcji

dr Wojciech Rożdżeński

 

Redaktorzy językowi

dr Maciej Ganczar

mgr Marta Puścion

 

Dział promocji

dr Antonina Doroszewska

mgr Barbara Krzyżewska

 

Redaktorzy techniczni

mgr Krzysztof Ślaski

mgr Aleksander Wiaderek