Kontakt
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Maria Boratyńska

Wsparcie techniczne

Wojciech Rożdżeński